style2

Ar-Ge Merkezi Kurulumu
Ar-Ge Proje Teşvikleri (Tübitak, vb.)
Avrupa Birliği Destekleri
Ar-Ge ve İnovasyon Eğitimleri
Teknokent ve TTO Hizmetleri
Doğru Proje Kurgusu

AR-GE VE İNOVASYON EĞİTİMLERİ


Eğitimin amacı:


Doğru bir Ar-Ge yapılanmasının oluşturulması


Ar-Ge yönetim ve denetim yapısının belirlenmesi


Ar-Ge yapılanmasının doğrulanması


Proje seçim kriterlerinin belirlenmesi


Finansman kaynaklarının seçimi ve finansal faydalar


Proje uygulaması ile fiili deneyim


Örnek Resim
Örnek Resim